Van Koesveld Barneveld

Menu
Reparatie mobiel en tablets

Heeft u schade aan de smartphone of tablet?
Laat deze schade vakkundig via ons herstellen. Kiest u voor herstel elders zonder vooroverleg, dan wordt er achteraf maximaal uitgekeerd volgens de opgave van het
herstelbedrijf.

Hoe behandelt de verzekeraar de schade?

Indien de verzekerde zelf aangeeft dat de smartphone, tablet of laptop total loss is, vragen wij standaard het beschadigde apparaat op en laten het apparaat onderzoeken door een van de met ons samenwerkende reparateurs*.

Total loss verklaringen van fabrikanten zijn niet doorslaggevend. Het apparaat wordt aan de verzekeraar wordt verstrekt en deze bepaalt of de schade te repareren is of dat het apparaat total loss is. Bij niet verstrekken van het apparaat wordt er geen dekking verleend. Op grond van de voorwaarden is dit een reden om niet over te gaan tot schadevergoeding.

Verder verloop van de schadeafhandeling.

Wanneer de met ons samenwerkende reparateur constateert dat de smartphone, tablet of laptop total loss is, kan de schade op basis daarvan verder in behandeling genomen worden door de verzekeraar. Wanneer de met ons samenwerkende reparateur constateert dat de smartphone, tablet of laptop reparabel is dan wordt het apparaat direct hersteld en geretourneerd aan verzekerde. Uw kunt dan weer snel gebruik maken van uw apparaat. Indien er een schade-uitkering op basis van total loss heeft plaatsgevonden, wordt het apparaat niet geretourneerd aan verzekerde en zal het apparaat door verzekeraar worden vernietigd.

Let op bij het opsturen.
Wanneer een apparaat naar de verzekeraar wordt opgestuurd, raden wij aan dit aangetekend te doen. De verzekeraar kan namelijk niet instaan voor verlies tijdens de verzending. Tevens dient het apparaat te zijn voorzien van de eventuele toegangs- c.q. beveiligingscode, zodat het apparaat goed kan worden onderzocht en getest. Uiteraard zal onze reparateur vertrouwelijk omgaan met de gegevens. Nog beter is het, indien mogelijk, wanneer verzekerde zelf een kopie van het apparaat maakt en vervolgens het apparaat terugzet naar de fabrieksinstelling voordat deze wordt opgestuurd.

Fraude voorkomen.

Uit onderzoek van verzekeraars blijkt dat er veel fraude wordt gepleegd bij het indienen van dergelijke schades. Het uitbetalen van onterechte claims verhoogt de schadelast waardoor verzekeraars genoodzaakt zijn om de premie te verhogen. Uiteraard willen we dit zoveel mogelijk voorkomen en worden er door de maatschappijen strenge eisen gesteld bij het behandelen van de schades. De afhandeling van deze schades kan ondanks de verscherpte regels toch heel eenvoudig zijn.


Frauduleuze claim

De verzekeraar wijst u er op dat bij het vermoeden van een frauduleuze claim, de claim overgedragen wordt aan de afdeling Speciale Zaken van de betreffende maatschappij. Deze handelt de claim verder af.

 
Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl - Twitter - Linkedin - Blog