Van Koesveld Barneveld

Menu
Onderverzekering voorkomen

Onderverzekering


Bij onderverzekering is het verzekerde bedrag lager dan de werkelijke waarde. In de wet is bepaald dat een verzekeraar niet tot meer schadevergoeding kan worden verplicht dan het bedrag van de verzekerde bedrag. De wet schrijft ook voor dat de schade-uitkering in dit geval naar evenredigheid plaats moet vinden.


voorbeeld
Iemand heeft zijn huis verzekerd voor 150.000,--. De schade bedraagt 10.000,--. Na controle van het verzekerd bedrag blijkt dat de werkelijke waarde 200.000,-- bedraagt. Na toepassing van bovenstaande formule:

Uitkering = 150.000 / 200.000 x 1.000


kan worden geconstateerd dat de schade-uitkering 7.500,-- bedraagt. Van de schade blijft 2.500,-- voor rekening van de verzekerde. Het verzekerde bedrag was 50.000,-- te laag waardoor er ook evenredig minder premie is betaald.

Overleg altijd met uw adviseur of er voldoende is verzekerd of dat er standaard een garantie tegen onderzekering aanwezig is.
 
Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl - Twitter - Linkedin - Blog